VELEHRAD - SVATÝ HOSTÝN

Je - li Velehrad křižovatkou, nemůže tam vést jen jedna cesta! Velehrad ovšem nemusí být "pouze" cílem, nýbrž aké východiskem. Vždyť se mu říká "moravský Betlém", neboť zhmotňuje zrod křesťanské víry Slovanů. MATICE VELEHRADSKÁ přijala pozvání MATICE SVATOHOSTÝNSKÉ a společně s dalšími partnery vytvořili poutní cestu spojující Velehrad a Svatý Hostýn. Bylo ji možné pořídit díky štědrým dárcům.
Při pouti nezáleží nejvíce na tom, kolik toho poutník ujde, ani na tom, jakým způsobem cestuje, ale na tom, zda míří k správnému cíli. Svatý Hostýn a Velehrad jsou dvě nejdůležitější poutní místa na Moravě a mezi nimi by se mělo skutečně putovat, třebas jen kousek. Proto byla vybudována cesta se všemi náležitostmi: značkami, panely, razítky, průvodcem a pamětním listem.

Po cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi turistickými, poutnickými i náboženskými. Součástí každého přístřešku jsou dvě lavičky a panel, kde je kromě místopisných informací napsáno, kolik kilometrů má poutník za sebou a kolik před sebou a jména dárců. Na panelech jsou také citáty z Písma, které vybral arcibiskup Jan Graubner s ohledem na místa, kde poutník právě bude. Instalace připravil Dr. Jiří Troneček, autor naučných stezek a nové expozice ve Svatohostýnském muzeu. Dále tam jsou navrženy dvě písně, náboženská a lidová.
Poutníci se mohou po cestě vypravit buď individuálně, nebo se mohou připojit k některé z poutí pořádaných sesterskými Maticemi.


V roce 2018 od Kristova narození jsou poutě plánovány takto

(dá-li Pán Bůh, jak píše sv. Jakub ve svém listě 4,15): Poutě pořádají matice, ale každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Poutník také počítá s tím, že teplá voda někdy nemusí vždycky vystačit na všechny.

  • Osmá moravská Compostela: Svatý Kopeček 30.6. - Svatý Hostýn - příchod 1.7., odchod 2.7. - Velehrad 4.7. 2017 večer
  • Velehrad - Svatý Hostýn (už podeváté): 28. - 30. 9.

Praktické rady pro pěší poutníky:

Mapa trasy ke stažení zde: https://old.maticevelehradska.cz/Resources/File/Mapa%20V-%20H.pdf

Další informace zde: https://old.maticevelehradska.cz/Resources/File/Matice/poutni%20cesta.pdf