VALNÁ HROMADA

Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské

 • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

 • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází  napravo od průčelí velehradské baziliky)

 • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia

 • 13:00 Zahájení Valné volební hromady v Zimním sále (Sala terrena)

  - přivítání (Mons. Jan Peňáz)- slovo otce arcibiskupa Jana Graubnera
  - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2019 (Mgr. Petr Hudec)
  - zpráva o hospodaření Matice velehradské (Fr. Václav Dlapka SJ)
  - seznámení účastníků VH s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky - vlastní volba
  - přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístků a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
  - zdravice oslovených hostů
  - příspěvky přihlášených do diskuse
  - oznámení výsledků voleb
  - usnesení Valné hromady
  - písen Bože cos ráčil

 • 16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)