VALNÁ HROMADA

Zimní pouť a volební valná hromada Matice velehradské dne 17. 2. 2019

Program

 • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice
 • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází  vlevo v průčelí baziliky)
 • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV před Zimním sálem Stojanova gymnázia
 • 13:00 Zahájení Valné volební hromady v Zimním sále (Sala terrena)
  - přivítání (Mons. Jan Peňáz)
 • - slovo otce arcibiskupa
  - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2019 (Mgr. Petr Hudec)
  - zpráva o hospodaření Matice velehradské
 •  - seznámení účastníků VH s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky - vlastní volba
  - přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístku a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
  - zdravice oslovených hostů
  - příspěvky přihlášených do diskuse
  - oznámení výsledku voleb
  - usnesení Valné hromady
  - písen Bože cos ráčil