VALNÁ HROMADA

Zimní pouť a valná hromada Matice velehradské dne 11. 2. 2018

Program

 • 10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice
 • 11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia se nachází napravo od průčelí baziliky)
 • 11:30 - 12:55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
 • 13:00 Zahájení Valné hromady v Zimním sále (Sala terrena)
  - přivítání (Mons. Jan Peňáz)
 • - slovo otce biskupa Baslera
  - zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2018 (Mgr. Petr Hudec)
  - zpráva o hospodaření Matice velehradské (Ing. F. Slavík)
  - přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování přihlášek do diskuse, občerstvení
  - zdravice oslovených hostů
  - příspěvky přihlášených do diskuse
  - usnesení Valné hromady
  - píseň Bože cos ráčil
 • 16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)