ROČENKA

Ročenka Matice velehradské

Matice velehradská vydává od roku 2007 svoji Ročenku.

Vychází vždy v závěru měsíce ledna. Od počátku netvoří její charakter pouze ohlédnutí za přechozím rokem činnosti a výhled do roku nadešlého, nýbrž přináší řadu hodnotných článků dotýkajících se témat ekumenismu, poutnictví, historie Velehradu, pastorace, teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vydávaný v letech 1910 - 1941 a 1946 - 1948 a Velehradské zprávy (1920 - 1941, 1946 - 1948). Na této webové stránce máte možnost seznámit se s obsahem jednotlivých ročníků a stáhnout si Ročenku v elektonické podobě. 

Ročenka 2020

Obsah
Jan Peňáz: Slovo předsedy Matice velehradské / 4
Marcela Vaňková a Petr Hudec: Zpráva o činnosti Matice velehradské v roce 2020 / 6
Marie Vojáčková: Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské v roce 2020 / 11

Z Velehradu aktuálně
Petra Číhalová: Rok 2020 na Velehradě / 13
Petr Hudec: Velehrad za Covidu: reflexe prožitého roku / 21
Michal Hegr: Stojanovo gymnázium v covidovém roce / 26
Oldřich Vávra: Památník návštěvy Jana Pavla II. v obci Tupesy / 29
Petr Slinták: Velehradské literární kontexty / 31

Historie, osobnosti
Petr Hudec: 600 let od husitského vpádu na Velehrad / 36
František Ingr st.: Moje vzpomínka na rok 1985 na Velehradě / 39
Zdeněk Hazdra: Ohlédnutí za osudy Antonína hraběte Bořka-Dohalského (1889-1942) - šlechtice, kněze a vlastence / 42
Petr Hudec a Pavel Foltýn: Josef Korejz-Blatinský - poutník nejen velehradský / 45
Petr Slinták: P. Josef Stojaspal / 52

Duchovní život
Pavel Ambros SJ: Vidět v Kristu všechno nově - Ignaciánský rok před námi / 56
Pavel Ambros SJ: Nad životem svaté Marie Egyptské: Diskuse o strachu a svobodě v Ruské pravoslavné církvi v době pandemie COVID-19 / 64
Pavel Ambros SJ: "Musím jít dál" neboli malé zamyšlení teologa nad poutnictvím / 71
Michal Altrichter SJ: Kamínek Davidův / 81

Jednota křesťanů
Robert Svatoň: Biskup ve službě jednoty křesťanů / 97

Přehled pěších poutí na Velehrad 2021 / 104
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 105
Přihláška / 106

Ročenka ke stažení zde

© 2018 MATICE VELEHRADSKÁ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!