ROČENKA

Ročenka Matice velehradské

Matice velehradská vydává od roku 2007 svoji Ročenku.

Vychází vždy v závěru měsíce ledna. Od počátku netvoří její charakter pouze ohlédnutí za přechozím rokem činnosti a výhled do roku nadešlého, nýbrž přináší řadu hodnotných článků dotýkajících se témat ekumenismu, poutnictví, historie Velehradu, pastorace, teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vydávaný v letech 1910 - 1941 a 1946 - 1948 a Velehradské zprávy (1920 - 1941, 1946 - 1948). Na této webové stránce máte možnost seznámit se s obsahem jednotlivých ročníků a stáhnout si Ročenku v elektonické podobě. 

Ročenka 2018

Obsah

Jan Peňáz: Slovo předsedy Matice velehradské / 4
Věra Bajajová: Zpráva o činnosti Matice velehradské v roce 2018 / 6
Návrh plánu činnosti Matice v roce 2019 / 13
František Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské, z. s. v roce 2018 / 14
Valná hromada Matice velehradské / 18

Dění na Velehradě
Petra Číhalová: Rok 2018 na Velehradě / 19
Petr Hudec: PPP / 28
Jan Peňáz a Martin Kučera: Členové výboru Matice velehradské se v Blansku zajímali o postup prací na nových sochách pro Velehrad / 30
Jan Peňáz: Evropský zvon na Velehradě / 32
Michal Hegr: Brána jazyků je na Stojanově gymnáziu otevřená / 34
Michal Hegr: Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad / 36

Historie
Peter Kováčik a Karel Svoboda: Současný archeologický výzkum na Velehradě (2018) / 38
Tereza Kovaříková: Poutní rok 1969 / 42
Petr Hudec: 1969: Velehradské řeckokatolické inkognito / 46

Duchovní život, jednota křesťanů
Homilie olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července 2018 / 49
Robert Svatoň: Odvaha k nesamozřejmosti: ekumenismus v roce 2018 / 52
Michal Altrichter SJ: Čtěme krásné pohádky. Andersenův svět, kde život má východisko / 65

Poutnictví
Jan Peňáz: Brigáda v Provensálsku / 70
N. N.: Vzpomínka poutníka na pěší putování na Velehrad 2018 / 72
Pěší putování na Velehrad v roce 2019 / 74

Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 76
Přihláška do Matice velehradské / 77

Ročenka je ke stažení zde