ROČENKA

Ročenka Matice velehradské

Matice velehradská vydává od roku 2007 svoji Ročenku.

Vychází vždy v závěru měsíce ledna. Od počátku netvoří její charakter pouze ohlédnutí za přechozím rokem činnosti a výhled do roku nadešlého, nýbrž přináší řadu hodnotných článků dotýkajících se témat ekumenismu, poutnictví, historie Velehradu, pastorace, teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vydávaný v letech 1910 - 1941 a 1946 - 1948 a Velehradské zprávy (1920 - 1941, 1946 - 1948). Na této webové stránce máte možnost seznámit se s obsahem jednotlivých ročníků a stáhnout si Ročenku v elektonické podobě. 

Ročenka 2016 

Obsah

Petr Hudec: Editorial / 4Jan Peňáz: Slovo předsedy Matice velehradské / 5
Věra Bajajová: Činnost Matice velehradské v roce 2016 / 6
Plán činnosti Matice velehradské v roce 2017 / 10
František Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2016 / 10
Pozvánka na Valnou hromadu / 13

Dění na Velehradě

Petr Přádka SJ: Z roku milosrdenství do roku Fátimy / 14
Petra Číhalová: Rok 2016 na Velehradě / 16
Martin Kučera: Umělecké ztvárnění soch sv. Cyrila a Metoděje
ve vstupních nikách velehradského areálu / 24
Petr Slinták: Francouzská stážistka na Velehradě / 25
Aleš Mergental: Výstavy v Turistickém centru Velehrad / 27

100. výročí založení velehradského gymnázia

Tereza Kovaříková: Stručný nástin dějin a idejí jezuitského gymnázia na Velehradě / 29
Petr Hudec: Evropský kontext založení velehradského jezuitského gymnázia / 34
Michal Hegr: Stojanovo gymnázium v roce 2016 / 37

Jednota křesťanů

Robert Svatoň: Ekumenická připomínka začátku reformace
ve Švédsku / 40
Robert Svatoň: Připravovat cestu k obnovení jednoty s křesťanským Východem / 47

Historie, osobnosti

Michal Altrichter SJ: Co asi všechno básník prožíval?
Básnická sbírka pátera Karla Dvořáka z Texasu / 58
Petr Hudec: Josef Vajs a Velehrad / 60
Petr Hudec: Velehrad a Katolická moderna / 63

CM památky

Klára Tománková: Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně / 67

Ekologie duše

Michal Altrichter SJ: Svatý Leonard / 69
Petr Hudec: Hodnoty "velehradské krajiny"/ 70

Poutnictví

Jan Peňáz: U hrobu sv. Cyrila / 74
Pozvánka na XVII. pěší pouť na Velehrad / 76
Jan Peňáz: Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L. P. 2017 / 77

Anonym z Kotěhůlek / 78
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 81
Přihláška do Matice velehradské / 82