ROČENKA

Ročenka Matice velehradské

Matice velehradská vydává od roku 2007 svoji Ročenku.

Vychází vždy v závěru měsíce ledna. Od počátku netvoří její charakter pouze ohlédnutí za přechozím rokem činnosti a výhled do roku nadešlého, nýbrž přináší řadu hodnotných článků dotýkajících se témat ekumenismu, poutnictví, historie Velehradu, pastorace, teologie, spirituality aj. Navazuje tak z části na časopisy Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje vydávaný v letech 1910 - 1941 a 1946 - 1948 a Velehradské zprávy (1920 - 1941, 1946 - 1948). Na této webové stránce máte možnost seznámit se s obsahem jednotlivých ročníků a stáhnout si Ročenku v elektonické podobě. 

Ročenka 2017

Obsah

arcibiskup Jan Graubner: Velehradská obroda / 4
Jan Peňáz: Slovo předsedy Matice velehradské / 6
Petr Přádka SJ: Pozdrav z Velehradu / 7
Věra Bajajová: Činnost Matice velehradské v roce 2017 / 8
Plán činnosti Matice velehradské v roce 2018 / 12
František Slavík: Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2017 / 12

Dění na Velehradě

Petra Číhalová: Rok 2017 na Velehradě / 15
Rozhovor Petra Hudce s Petrem Slintákem / 20
Rozhovor Martina Kučery se sochařem Vladimírem Matouškem / 24
Michal Hegr: Stojanovo gymnázium na podzim žilo hudbou / 30
Michal Hegr: Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad / 32

Historie, osobnosti

Petr Hudec: O jedné zapomenuté pouti / 33
Petr Hudec: Cyrilometodějská tradice v době vzniku Československa / 36
Tereza Kovaříková: Zajímavosti z dějin obce Velehrad do roku 1920 / 46
Petr Hudec: Dvě krátké kapitoly z velehradské "osmičkové historie" / 49
Marta Kordíková: Zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana / 52

CM památky

Klára Tománková: Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích / 55

Jednota křesťanů, duchovní život

Robert Svatoň: Aby se Kristus znovu ocitl ve středu našich vztahů. Ekumenismus v "Roce reformace" / 57
Michal Altrichter SJ: Pět zastavení: rozpoznávání věcí souvisí s rozpoznáváním osob / 70

Poutnictví

Richard Čemus SJ: Poutníci nekonečna / 74
Marie Ševčíková: Putování na Velehrad / 78
Jan Peňáz: Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L. P. 2018 / 80

Pozvánka na Valnou hromadu / 81
Duchovní cvičení na Velehradě v roce 2018 / 82
Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské / 83
Přihláška do Matice velehradské / 85