POUTNÍ CESTA PO EVROPĚ

Evropští poutníci

 1. Žehnání francouzské kapličky na Velehradě Francouzské sdružení "POUTNÍ CESTA KŘESŤANSKOU EVROPOU" pořídilo na Velehradě zastavení s Pražským Jezulátkem. Je to první zastavení v ČR, druhé v nových zemích EU.
  Požehnal je arcibiskup Jan Graubner v pondělí 22.10.2007
  (fotografie s textem následují) Dále je možné shlédnout:
 2. Další fotografie z žehnání 1. kapličky u nás na Velehradě
 3. Jak to všechno začalo aneb pěšky z Francie přes Velehrad do Kyjeva
 4. Kapliček už je 35 (koncem r. 2016)
 5. Přišli i poutníci z Rakouska a přinesli obraz
 6. Francouzi putovali pěšky z jižní Itálie k sv. Michaelovi v Normandii
 7. Pěšky z Francie do Turína uctít Svaté Plátno

Francouzi zbudovali už 31. zastavení

sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou pořídilo 3 zastavení: dva kříže v jižní Francii

27. nový moderní kříž ke cti sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu nad městečkem Beaumes de Venise

28. obnovený zničený tzv. vraní kříž v Méthamis

29. zastavení sv. Jana Křtitele bylo požehnáno 15. října 2014 v Baltriskes na Litvě (podrobnosti níže).

30. zastavení bylo zbudováno letos v Bedoues v jižní Francii v rodišti blahoslaveného papeže Urbana V., jemuž je zasvěceno

31. zastavení stojí v Beaumes de Venise nedaleko Avignonu, je zasvěceno sv. Josefovi, Pěstounu Páně a má nápis ITE AD IOSEPH - Jděte k Josefovi.