POUTNICTVÍ

"K poutnímu místu patří putování. Proto vítám novou poutnickou cestu na Velehrad, ke kolébce křesťanství u nás. Dnes jsme sice zvyklí přijet až ke kostelu, ale myslím, že plody našich poutí budou větší, jestliže se dokážeme připravit na poutní vrchol i tichým rozjímáním růžencových tajemství. Děkuji všem, kteří přispějí k jejich vybudování a vydání výmluvného svědectví o naší době i dalším generacím."

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský

Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P.2019

(Plány se dělat mohou, dokonce musí, ale vždy musí mít dodatek: dá-li Pán Bůh a budeme živí, jak píše patron poutníků sv. Jakub 4,15. ) Poutě pořádají Matice, ale každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Poutník také počítá s tím, že teplá voda někdy nemusí vždycky vystačit na všechny.


Na Velehrad putujeme pěšky poděkovat svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

a zvláště za příznivé počasí, za mír, za církev, za vlast a za rodiny a mládež

- s dodatkem dle listu sv. apoštola Jakuba 4,15 Dá-li Pán ...

XIX. pěší pouť na Velehrad 2019

Pondělí 19. 8. - sobota 24.8.2019

Vycházíme z 19 míst

Cyrilometodějská pouť 2019 - XXXVIII. ročník Levý Hradec - Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouť po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2019 je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XIX. ročník), kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností. Všechny proudy směřují na Velehrad.

Začínáme I. etapou - sobota 16.2.2019 Levý Hradec - mše sv. v 9.30


PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD

XII. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň IX. Moravská Compostela

ve dnech neděle 30.6. - čtvrtek 4.7.2019

VII. POUT ZE SVATÉHO ANTONÍNKA NA VELEHRAD

4.7.2019 Blatnice pod sv. Antonínkem - Velehrad, Česká republika

Tradiční pěší pouť ze Svatého Antonínka na Velehrad, 30 km.

X. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 2019

PÁTEK 27. - NEDĚLE 29.9.2019

XII. pěší pouť mládeže z Opavska

Pondělí až neděle 1.-7.7. 2019

Více zde: https://opavskapout.wz.cz/Pesipoute.html


Více informací naleznete na webových stránkách : Mons Jan Peňáz, https://www.poutnik-jan.cz/

P. M. Dunda, https://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz

Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.czPěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L.P. 2018

(Plány se dělat mohou, dokonce musí, ale vždy musí mít dodatek: dá-li Pán Bůh a budeme živí, jak píše patron poutníků sv. Jakub 4,15. ) Poutě pořádají Matice, ale každý z účastníků putuje na vlastní riziko. Poutník také počítá s tím, že teplá voda někdy nemusí vždycky vystačit na všechny.XXXVII. pouť z Levého Hradce bude zahájena v sobotu 17.2.2018 v 9.30 při mši sv. v kostele
sv. Klimenta

V. pouť moravských matic se uskuteční 15.4. v Zašové

IX. pouť tatínků s dětmi se chystá v průběhu června - 60 km

XI. ročník Svatý Kopeček - Svatý Hostýn - Velehrad, zároveň VIII. Moravská Compostela:
Svatý Kopeček - sobota 30.6. - středa 4.7. (110 km), noclehy: 30.6. Pavlovice, 1.7. Svatý Hostýn, 2.7. Zlín, 3.7. Napajedla, 4.7. Velehrad, je však možno jít jen ze Sv. Hostýna až 2.7. ráno (60 km)

VI. pouť ze Sv. Antonínka se přidá v úterý 4.7. - 30 km, a přidají se poutníci, kteří od nepaměti chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násedlovic, Milonic a dalších míst

XI. pouť mladých z Opavy v červenci 2018 jdou přímo na Velehrad - 150 km, podrobnosti na: www.opavskapout.wz.cz

XVIII. pěší pouť Hvězdicová: Cyrilometodějská lípa na hranicích Moravy a Čech - Nové Veselí - Netín - Velké Meziříčí - Křtiny; Vranov n/D - Znojmo - Žarošice; Rad. Svratka - Vítochov - Vír - Olešnice - Sloup; Brno Bystrc; Olomouc; Ratíškovice; Skalica; Ostrožská Lhota; Uherský Brod; Veselí nad Moravou; Nedachlebice - všichni na Velehrad, pondělí 20. - sobota 25.8. - 170 km,

V sobotu 25.8. v 10.30 zahájení v bazilice, v 11.30 pontifikální mše svatá s o. biskupem Pavlem Posádem, 15.00 rozloučení a večer hudební festival Šroubek, který pořádá Matice velehradská

IX. svatováclavská pouť: Velehrad - Napajedla/Pohořelice - Štípa - Svatý Hostýn, pátek 28.9 v 10.00 mše sv. v bazilice - neděle 30. 9. - 60 km


Dotazy, návrhy, připomínky a přihlášky prosím na mou adresu penaz.vm@seznam.cz - kromě poutě tatínků (markovic@arcibol.cz) a pěší pouti z Opavy na Velehrad (opavskapout@seznam.cz). Ti, kdo chtějí vycházet v pátek 30.6.2017 ze Svatého Kopečka ať se hlásí na: m.svatokopecka@tiscali.cz a ti, kdo se přidají na Svatém Hostýně 2.7. ať se hlásí na: matice@hostyn.cz

Na všechny poutě zve Mons. Jan Peňáz.


"Proč lidé rádi putují na svatá místa? Ten zvyk je známý ve všech světových náboženstvích. Cesta, jak píše Dostojevskyj, je obraz života, který se nezastaví a který nekončí. Kam vede? Člověk se bojí, že jde do neznáma. Ten, kdo jde na pouť, si je jistý, že skončí u nějaké svatyně, že se tam setká se skutečností, která je svatá."

kardinál Tomáš Špidlík SJ 


"Domnívám se, že církevní turistika alias poutě patří k počátkům naší historie a vůbec k historii evropského kontinentu. Křesťanství totiž vytvořilo mezinárodní společenství bez rozdílu národnosti a rasy. Poutníci z celého světa se nejdříve vydávali na místa, kde působil a žil Ježíš Kristus. Později to byla místa spojená s působením apoštolů a dalších významných světců. Na těchto cestách lidé získávali zkušenosti, poznatky a nová přátelství. I dnes dostává církevní turistika studijní, kunsthistorický a kulturní rozměr."

kardinál Dominik Duka

V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž. 

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se "nedostalo": Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: "V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ." Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí.