POUTNICTVÍ

"K poutnímu místu patří putování. Proto vítám novou poutnickou cestu na Velehrad, ke kolébce křesťanství u nás. Dnes jsme sice zvyklí přijet až ke kostelu, ale myslím, že plody našich poutí budou větší, jestliže se dokážeme připravit na poutní vrchol i tichým rozjímáním růžencových tajemství. Děkuji všem, kteří přispějí k jejich vybudování a vydání výmluvného svědectví o naší době i dalším generacím."

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský

V roce spásy 2022 - s dodatkem dle listu sv. apoštola Jakuba 4, 15 Dá-li Pán ...

putujeme pěšky na Velehrad poděkovat svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

a za překonání překážek (coronavirus a další) a též za příznivé počasí, za mír, za církev, za vlast a za rodiny a mládež, představené i představitele, za všechny potřebné a za duše svěřené a duše v očistci

A PŘESNĚ PODLE SMĚRNIC PLATNÝCH V TÉ DOBĚ:


41. ročník z Levého Hradce bude jako vždy po etapách, první začne v sobotu 19. února v 9:30 h. (podrobnosti úplně dole)

12. ročník Moravské Compostely ze Sv. Kopečka začíná ve čtvrtek 30. června v 7 h. ráno a putujeme přes Svatý Hostýn (odtud už 15. ročník)

22. ročník Hvězdicové pouti z více míst začne v pondělí 22. srpna, závěr pouti v sobotu 27.8. v 10 h před velehradskou bazilikou, pak obnova zasvěcení, růženec a mše sv.

13. ročník svatováclavské pouti z Velehradu na Svatý Hostýn začíná v pondělí 26. 9. v 10 h. v bazilice mší sv. v kapli Matky Unie

To vše k slávě Boží,

pod ochranou andělů strážných

s dodatkem:

Dá-li Pán Bůh 

a další ...
hledejte i na stránkách poutníka Petra Hirsche https://www.pout.eu/


KAŽDÝ POUTNÍK JDE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST!

V poutnickém uzlíčku s sebou neseme

1) poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈

2) poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

3) prosby za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše

4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřené

41. cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad (po etapách) 2022

(19 etap, většinou v sobotu a v neděli)

Levý Hradec - Brandýs nad Labem - Poříčany - Kolín - Řečany nad Labem - Heřmanův Městec - Chrast - Luže - Litomyšl - Opatov - Městečko Trnávka - Moravičany - Litovel - Svatý Kopeček - Brodek - Němčice nad Hanou - Morkovice - Koryčany - Boršice - Velehrad

Pozvánka na etapovou pěší pouť

po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli

křesťanskou víru a na poděkování za dar víry

Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu

a společenství cyrilometodějských poutníků

Cyrilometodějská pouť Levý Hradec - Velehrad 2022

je ve svém závěru v srpnu spojená s Poutí na Velehrad (XXII. ročník),

kterou pořádá Matice velehradská a řada moravských farností.

Všechny proudy směřují na Velehrad.

Aktuální informace najdete na Internetu: www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz.

Prozatímní itinerář 41. Cyrilometodějské pouti 2022:

(může ještě dojít k drobným úpravám nebo změnám)

nultá etapa:

So 15.1.

Odolena Voda - Drasty - Husinec - Řež - Levý Hradec 14 km

odjezd autobusem č. 373 v 8,30 od metra C Kobylisy do Odolena Vody (příjezd 9,02). Po prohlídce kostela s otcem Kamilem do Drast (klášter karmelitek ve výstavbě), zde občerstvení v altánku (buřty s sebou) a cca 8,5 km na Levý Hradec. Odsud odjezd busem č. 350 nebo 340 nebo vlakem.

mapka: https://mapy.cz/s/cejofakada

Dvoudenní etapy:

I. etapa:

So 19.2. 2022

Levý Hradec - Brandýs nad Labem 25,5 km

odjezd buď autobusem z Dejvické č. 340 (buď 8,32-8,54 nebo 9,02-9,24 vlakem z Masarykova nádraží 8,42 do st. Roztoky-Žalov (9,00), odtud pěšky na hradiště. Mše sv, u sv. Klimenta na hradišti v 9,30, odchod po mši k přívozu Klecánky a dále podle trasy na mapce (občerstvení raději s sebou, abychom to stihli do Brandýsa). Z Brandýsa se dá dojet zpět do Prahy autobusy z náměstí.

mapka: https://mapy.cz/s/hutetacotu

II. etapa:

Ne 20.2:

Brandýs nad Labem / Stará Boleslav - Poříčany (nádraží) 25 km

odjezd ...

mapka: https://mapy.cz/s/pojarepema

III. etapa:

So 19.3.

Poříčany - Kolín 25 km

mapka: https://mapy.cz/s/rehulopenu

IV. etapa:

Ne 20.3.

Kolín - Řečany nad Labem 25,5 km

mapka: https://mapy.cz/s/redubanema

V. etapa:

So 23.4.

Řečany nad Labem - Heřmanův Městec 20,5 km

mapka: https://mapy.cz/s/gakategude

VI. etapa:

Ne 24.4.

Heřmanův Městec - Chrast 21 km

mapka: https://mapy.cz/s/kecubefaju

Tři etapy najednou:

VII. etapa:

Pá 13.5.

Chrast - Luže 11,5 km

mapka: https://mapy.cz/s/govahokalo

VIII. etapa:

So 14.5.

Luže - Litomyšl 25 km

mapka: https://mapy.cz/s/gubefufagu

IX. etapa:

Ne 15.5.

Litomyšl - Opatov (zastávka) 19,5 km

mapka: https://mapy.cz/s/lonahocoho

X. etapa:

So 18.6.

Opatov (zastávka) - Koclířov - Městečko Trnávka 26,5 km

mapka: https://mapy.cz/s/mufocakohe

XI. etapa:

Ne 19.6.

Městečko Trnávka - Moravičany 25 km

mapka: https://mapy.cz/s/novecuhedu

Tři etapy najednou:

XII. etapa

Pá 15.7.

Moravičany - Litovel 13 km

mapka: https://mapy.cz/s/pobasanege

XIII. etapa:

So 16.7.

Litovel - Svatý Kopeče 25,5 km

mapka: https://mapy.cz/s/jofajagepu

XIV. etapa:

Ne 17.7.

Svatý Kopeček - Brodek 19 km

mapka: https://mapy.cz/s/gulutozeco

Čtyři poslední etapy:

XV. etapa:

Út 23.8.

Brodek - Němčice nad Hanou 25 km

mapka: https://mapy.cz/s/jecesosotu

XVI. etapa:

St 24.8.

Němčice nad Hanou - Morkovice 12 km

mapka: https://mapy.cz/s/demogazece

XVII. etapa:

Čt 25.8.

Morkovice - Koryčany 20 km

mapka: https://mapy.cz/s/legavolula

XVIII. etapa:

Pá 26.8.

Koryčany - Klimentek - Boršice 19 km

mapka: https://mapy.cz/s/losobofoze

XIX.etapa - s ostatními poutníky:

So 27.8.

Boršice - Velehrad

mapka: (po silnici) https://mapy.cz/s/madesetozu 7,8 km

mapka (po cyklostezce): https://mapy.cz/s/jodumabezo 8,2 km

Celkem v roce 2022 z Levého Hradce na Velehrad: 366,5 km

Vážení přátelé cyrilometodějské pouti!

Máme radost, že s námi letos opět chcete putovat z Levého Hradce až na Velehrad. A také ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.

Modlíme se je na tyto úmysly:

Dopoledne

Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za

farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání

Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj

a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo jinde

Odpoledne Bolestný růženec - za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly

Slavný růženec - za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.

V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a ranní chvály.

Kontakty na organizátory

"pražské" větve pouti:

Libor Gottfried: 739 389 158 e-mail: L.Gottfried@seznam.cz

a letáčky bude pro Vás rozesílat:

Uršula Janků: 731 604 392 e- mail: Ursula.Janku@seznam.cz

nebo pevná linka: 286 891 447

Celkové i aktuální informace jsou též webových stránkách:

www.poutnik-jan.cz a www.sfr.cz

Závěrečná modlitba:

"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."

V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž. 

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se "nedostalo": Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: "V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ." Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí. 

© 2018 MATICE VELEHRADSKÁ
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!