POUTNICTVÍ

"K poutnímu místu patří putování. Proto vítám novou poutnickou cestu na Velehrad, ke kolébce křesťanství u nás. Dnes jsme sice zvyklí přijet až ke kostelu, ale myslím, že plody našich poutí budou větší, jestliže se dokážeme připravit na poutní vrchol i tichým rozjímáním růžencových tajemství. Děkuji všem, kteří přispějí k jejich vybudování a vydání výmluvného svědectví o naší době i dalším generacím."

Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
metropolita moravský

V roce spásy 2021 - s dodatkem dle listu sv. apoštola Jakuba 4, 15 Dá-li Pán ...

putujeme pěšky na Velehrad poděkovat svatým Cyrilu a Metoději,

s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo

a za překonání překážek (coronavirus a další) a též za příznivé počasí, za mír, za církev, za vlast a za rodiny a mládež, představené i představitele, za všechny potřebné a za duše svěřené a duše v očistci

A PŘESNĚ PODLE SMĚRNIC PLATNÝCH V TÉ DOBĚ:


Cyrilometodějská pouť 2021 - 40. ročník Levý Hradec - Velehrad
Pozvánka na etapovou pěší pouť po stopách těch, kdo k nám na Moravu a do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry
Pořádá Národní bratrské společenství Sekulárního františkánského řádu a společenství cyrilometodějských poutníků
Začínáme I. etapou - NĚKDY V SOBOTU NA JAŘE 2021 Levý Hradec - mše sv. v 9.30 a pak pěšky do katedrály a k mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí

PĚŠÍ POUŤ ZE SV. KOPEČKA PŘES SV. HOSTÝN NA VELEHRAD
XIV. ročník ze Sv. Hostýna a zároveň XI. Moravská Compostela
ve dnech: středa 30. 6. ze Sv. Kopečka - pátek 2.7. ze Sv. Hostýna - na Velehradě v neděli 4. 7. 2021
Podrobnosti o poutích, přesná trasa zde a písně a citáty k jednotlivým zastavením opět u poutníka Jana.

IX. POUŤ ZE SVATÉHO ANTONÍNKA na Velehrad
4. 7. 2021 Blatnice pod sv. Antonínkem - Velehrad
Tradiční pěší pouť ze Svatého Antonínka na Velehrad, 30 km.

XIII. PĚŠÍ POUŤ MLÁDEŽE z Opavska
Více hledejte na stránkách opava-velehrad

XXI. HVĚZDICOVÁ PĚŠÍ POUŤ na Velehrad 2021
Pondělí 23. 8. - sobota 28. 8. 2021
Vycházíme zatím z 12 míst (Nové Veselí, Vítochov, R. Svratka, Nedvědice, Valeč, Olomouc, Trenčín, Ratíškovice, Skalica, Brankovice, Nedachlebice, U. Brod), pouť vrcholí v bazilice v sobotu 28. 8. 2021 v 10.30 h. O dosavadních 20 poutích se píše na wwww.poutnik-jan.cz v kategorii Pěší poutě na Velehrad.

XII. SVATOVÁCLAVSKÁ pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 2021
Neděle 26. 9. - úterý 28. 9. 2021


a další ...
hledejte i na stránkách poutníka Petra Hirsche https://www.pout.eu/


KAŽDÝ POUTNÍK JDE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST!

V poutnickém uzlíčku s sebou neseme

1) poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈

2) poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu

3) prosby za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše

4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřené

V roce 2012 daroval Matici velehradské a pěším poutníkům ak. sochař Otmar Oliva poutnický kříž. 

Horní kovová část kříže je nasazena na dřevěnou hůl. Spojení ušlechtilého a prostého materiálu je vlastně obrazem spojení božství a lidství, církve svaté i chybující. Pod dvojramenným křížem je sedmero stuh (symbol plnosti) se jmény sedmi moravských poutních míst, která symbolicky zastupují i ta, na která se "nedostalo": Velehrad, Sv. Hostýn, Sv. Kopeček, Štípa, Sv. Antonínek, Sv. Kliment, Křtiny. Dále je zde motiv mušle (symbol poutníků) a na stuze s Velehradem také malý velkomoravský křížek. V roce 1990 o něm pronesl na Velehradě papež Jan Pavel II. tato slova: "V roce jedenáctistého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu našel se v těchto místech malý závěsný křížek s řeckým nápisem. Na tom pradávném kříži je zapsáno poselství Velehradu pro všechny věky: JEŽÍŠ KRISTUS - SVĚTLO - ŽIVOT - VÍTĚZÍ." Kříž má tři pohledové strany, čímž se naznačuje tajemství nejsvětější Trojice. Váží 1 400 gramů, s lískovou násadou, uříznutou na chalupě Otmara Olivy celkem 2 100 gramů. Mezitím už hůl vyschla, takže je o něco lehčí.