AKCE

Akce Matice pro rok 2019

17.2.           Volební Valná hromada Matice velehradské
10.3.           Křížová cesta v bazilice vedená členy MV ve 14:15 hod
16.3.          
Divadelní představení "Eliška" - o životě S. Elišky Pretschnerové OSF
23. - 24.3. 
Gregoriánské melodie pro postní dobu
7.7.              
Přednáška při Malé pouti
15.8.            Pouť Matice velehradské, 10:00 mše svatá v bazilice, 14:00 Divadlo Dana Taraby a odpoledne her pro děti
24.8.          
XIV. hvězdicová pěší pouť na Velehrad
24.8.           Hudební festival Šroubek (interpreti Lucie Redlová, Lenka Lichtenberg a kapela Žamboši)                                                                                                                                                          27. - 29.9.   X. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn                                                             17.11.            XII. Cisterciácká pečeť - mezinárodní výstava mešních a košer vín


Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.





Akce Matice pro rok 2018

11.2.         Valná hromada Matice velehradské
25.2.         Křížová cesta v bazilice vedená členy MV ve 14:15 hod
11.3.        
Postní divadelní představení „Mysterium světla” - Víťa Marčík
 1.5.         
Poutní zájezd Zelená Hora a Křižanov
 8.7.           
Přednáška Doc. Lubomíra Tyllnera - František Sušil a lidová píseň
15.8.           Pouť Matice velehradské, 10:00 mše svatá v bazilice, 14:00 Divadlo Vojty Vrtka a odpoledne her pro děti
25.8.         
XVIII. hvězdicová pěší pouť na Velehrad
25.8.          Hudební festival Šroubek (Pavel Helan, Roman Dragoun, skupina Jarret)
28. - 30.9.  VIII. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn
2. - 4.11.      "Chorální oficium za zemřelé" - Officium pro defunctis - gregoriánské zpěvy
17.11.            XI. Cisterciácká pečeť - mezinárodní výstava mešních a košer vín

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.