AKCE

Akce Matice pro rok 2019

17.2.                Volební Valná hromada Matice velehradské
10.3.                Křížová cesta v bazilice od 14:15 vedená členy MV
16.3.               
Divadelní představení "Eliška" - o životě S. Elišky Pretschnerové OSF, 16:00
23. - 24.3.     
Gregoriánské melodie pro postní dobu                                                                28.4.               Poutní zájezd na Sv. Hostýn na VI. pouť moravských matic
7.7.                  
Přednáška při Malé pouti - „Velehrad v dějinách politického katolicismu”                    historik PhDr. Michal Pehr Ph.D., 16:00, Sál kard. T. Špidlíka SJ
15.8.                Pouť Matice velehradské, 10:00 mše svatá v bazilice, 14:00 Divadlo Dana Taraby „Pták Ohnivák a liška Ryška”, 15:00 „Balónkový klaun” a  odpoledne her pro děti s tématem „Kdo hledá, nalézá”
24.8.               XIX. hvězdicová pěší pouť na Velehrad
24.8.               Hudební festival Šroubek (interpreti Lucie Redlová, Lenka Lichtenberg a kapela Žamboši)                                                                                                                                                          27. - 29.9.       X. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn                                                          17.11.                XII. Cisterciácká pečeť - mezinárodní výstava mešních a košer vín


Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.