AKCE

Akce Matice pro rok 2021

21.2.   Křížová cesta v bazilice od 14:15 vedená členy MV

30.6.   Pouť ze Svatého Kopečka na Velehrad

11.7.   Valná hromada Matice (přesunutá) a kulturní program v rámci Malé pouti

15.8.   Pouť Matice velehradské, 10:00 mše svatá v bazilice, 14:00 divadelní představení (Teátr Pavla Šmída) a odpoledne pro děti

23. - 28.8.   XXI. Hvězdicová pěší pouť

21.8.   Hudební festival Šroubek

26. - 28.9.   XII. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn

6.11.   XIII. Cisterciácká pečeť - mezinárodní soutěž a výstava mešních a košer vín


Valná hromada Matice velehradské se neuskuteční v tradičním únorovém termínu (Zimní pouť) vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření s největší pravděpodobností neumožní sdružování více osob. Bude realizována v náhradním termínu o Malé pouti 11. července. S podrobným programem seznámíme členy Matice prostřednictvím předpouťového pozdravu. Děkujeme za pochopení.


Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.