MATICE VELEHRADSKÁ

Přicházíme, abychom byli spolu.  (z životopisu sv. Cyrila a Metoděje)

Pravý duchovní život kvete jenom v osobním vztahu mezi živými osobami, které se navzájem znají a spolu komunikují.


XII. svatováclavská pěší pouť
Velehrad - Sv. Hostýn 2021

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

neděle 26. 9.
9:00 registrace na infocentru, nakládání zavazadel u VDCM
10:00 mše sv. ve velehradské bazilice
11:30 vycházíme od kříže sv. Jana Pavla II.
19: 00 příchod do Otrokovic a nocleh, po cestě oběd a večeře z vlastních zdrojů

pondělí 27. 9.
ranní modlitba ke sv. Vojtěchu a všem národním patronům
mše sv. ve Štípě, večeře, nocleh

úterý 28. 9.
7:00 odchod na Sv. Hostýn
9:00 Lukoveček
14:45 zakončení mší sv. na Svatém Hostýně

- poutníky doprovází kněz
- těžší zavazadla jsou převezena doprovodným vozidlem
- Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky do 24.9. ve velehradském infocentru info@velehradinfo.cz nebo tel.: 571 110538


Hudební festival Šroubek

V sobotu 21. srpna 2021 se na Velehradě uskuteční XV. ročník hudebního festivalu Šroubek, kterému tvoří působivé prostředí nádvoří velehradské baziliky.

Vystoupí na něm autorská dvojice Josef Fojta a Emanuel Míšek a písničkářka Martina Trchová doprovázená Lukášem Moravcem.

Dramaturgickým záměrem festivalu je nechat na Velehradě spojeném s počátky národní kultury zaznít písním v podání hudebníků, pro které je důležité sdělení. Současně také dát prostor méně známým, nicméně pozoruhodným hudebníkům. Josefa Fojtu mohou posluchači znát ze sestavy Hradišťanu (klávesy, perkuse). Společně s textařem Emanuelem Míškem vytvořili již tři hudební nahrávky, z nichž budou vybírat písně pro potěchu dětí i dospělých. Písničkářka Martina Trchová má za sebou již řadu hudebních projektů a s triem získala v roce 2016 žánrovou cenu Anděl za CD Holobyt. Na Velehradě vystoupí sólově, přičemž u některých písní ji doprovodí na kytaru a pozoun Lukáš Moravec.

Koncert bude začínat v 19:00 a za příznivého počasí se uskuteční v nádvoří (pódium bude v poutním ambitu). V případě deště se akce přemístí do sálu v průčelí nádvoří.

Festival Šroubek pořádá spolek Matice velehradská.

Vstupné je dobrovolné.


Pouť titulární slavnosti baziliky
a pouť Matice velehradské 15. srpna 2021

V neděli 15. srpna 2021 se uskuteční pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské.


Program pouti:
10:00 mše svatá

14:00 Pohádka z budíku v podání Teátru Pavla Šmída v Zimním sále SGV

15:00 Kejklířské odpoledne s Tatíčkem Stojanem v ambitechMatice velehradská zve na svoji Valnou hromadu, která se uskuteční v neděli 11.7.2021

10:00 Pontifikální mše svatá v bazilice
11:30 - 12:30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia
Velehrad (vstup se nachází napravo od průčelí baziliky)
11:30 - 12:55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
13:00 Zahájení Valné hromady v jídelně Stojanova gymnázia
- přivítání (Mons. Jan Peňáz)
- slovo zástupce otce arcibiskupa
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2021
- zpráva o hospodaření Matice velehradské
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- usnesení Valné hromady
14:30 přednáška Miroslava Herolda SJ, O letošních jubilantech Ludmile a z Nepomuka Janu
16:00 Závěrečné požehnání (předpoklad)v neděli 11.7.2021 při Malé pouti.Požehnání Památníku návštěvy Jana Pavla II.

Obec Tupesy zve na požehnání Památníku návštěvy
Jana Pavla II.

30. května 2021

     15:00 mše svatá v kapli v Tupesích, hlavní celebrant
     Mons. Josef Hrdlička, následný průvod k památníku

     16:30 odhalení a požehnání památníku Jana Pavla II.
     u fotbalového hřiště


Akce Matice pro rok 2021

21.2.   Křížová cesta v bazilice od 14:15 vedená členy MV
30.6.  
Pouť ze Svatého Kopečka na Velehrad
11.7.  
Valná hromada Matice (přesunutá) a kulturní program v rámci Malé pouti
15.8.  
Pouť Matice velehradské, 10:00 mše svatá v bazilice, 14:00 divadelní představení (Teátr Pavla Šmída) a odpoledne pro děti
23. - 28.8.
   XXI. Hvězdicová pěší pouť
21.8.  
Hudební festival Šroubek
26. - 28.9.  
XII. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn
6.11.  
XIII. Cisterciácká pečeť - mezinárodní soutěž a výstava mešních a košer vín

Valná hromada Matice velehradské se neuskuteční v tradičním únorovém termínu (Zimní pouť) vzhledem k tomu, že protiepidemická opatření s největší pravděpodobností neumožní sdružování více osob. Bude realizována v náhradním termínu o Malé pouti 11. července. S podrobným programem seznámíme členy Matice prostřednictvím předpouťového pozdravu. Děkujeme za pochopení.

Program akcí bude v průběhu roku doplněn.

Aktuální akce naleznete na stránce www.velehradinfo.cz
Kompletní kalendárium akcí poutního místa Velehrad lze nalézt na webu www.velehradinfo.cz

Každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13:15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší svatou.


4. ekumenická pouť jižní Moravou  L. P.  2021

4. ekumenická
pouť jižní Moravou L. P. 2021

Matice velehradská, ŘKF u sv. Tomáše v Brně a Brněnský
seniorát Českobratrské církve evangelické zvou na pěší pouť z Klobouk u
Brna do Žarošic v sobotu 17/4 2021. Datum může být změněno s ohledem platné
předpisy.

Proto dodáváme:
Dá-li Pán Bůh.

Podrobnosti o minulých ročnících najdete zde www.Pojďme spolu.cz

Časem tam budou i podrobné pokyny pro letošní ročník.XI. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 2020

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.


PROGRAM:

sobota 26.9. 2020
v 9 mše sv. ve velehradské bazilice, pak nakládáme
nejpozději v 11 hod. vycházíme od kříže sv. Jana Pavla II.
v 19 h. příchod do Otrokovic a nocleh, po cestě oběd a večeře z vlastních zdrojů nebo z obchodů

neděle 27.9.
mše sv. v 7.30 v Otrokovicích
večeře a nocleh ve Štípě

pondělí 28. 9.
snídaně ve Štípě, nejpozději v 7 odchod na Sv. Hostýn
kolem 9. hodiny Lukoveček
na Sv. Hostýně zakončíme účastí na pravidelné odpolední mše sv. v 15.15

Kněz doprovází poutníky v sobotu dopoledne a v pondělí.

Doprovodné vozidlo vždy převeze těžší zavazadla na místo noclehu (řidiči rádi přispějeme na pohonné hmoty). Spíme na karimatkách, na nocleh také přispějeme, stejně jako na nákup potravin k teplé večeři a snídani.

DO DUCHOVNÍHO POUTNÍHO RANEČKU

naskládáme tyto modlitby:
1) na poděkování Bohu za svaté Cyrila a Metoděje, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a rodiny a mládež ̈
2) na poděkování za překonání překážek s prosbou za další Boží ochranu
3) s prosbou za posvěcení rodin, rodiny v těžkostech a nové a pevné rodiny, posvěcení kněží, kněze v těžkostech, nová kněžská a duchovní povolání a za pronásledované křesťany, za naše představené i představitele, za všechny potřebné a za duše svěřené a duše v očistci
4) poutní uzlíček má 4 rohy a v tom posledním je(jsou) úmysl(y) osobní a nám osobně svěřené

Po cestě se modlíme
celý růženec na tyto úmysly
(s rozjímáním podle Písma sv. tzv. biblický - hledej zde https://www.poutnik-jan.cz/lidova-zboznost--c/biblicky-ruzenec-nove-vydani/

Dopoledne
Radostný růženec - za církev České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
Růženec světla - za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro ve světě, za smír muslimů s křesťany

V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo jinde

Odpoledne
Bolestný růženec
- za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly
Slavný růženec
- za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.


Hudební festival Šroubek 19. srpna 2020

Dne 19. srpna 2020 se na Velehradě uskuteční hudební festival Šroubek.

V letošním roce vystoupí Pavel Helan, Ponk, THECOFFEES.

Začátek festivalu je v 19:00.

Za příznivého počasí bude podium připraveno v poutním ambitu.

V případě deštivého počasí se festival koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu.

Vstupné je dobrovolné.


Pouť titulární slavnosti baziliky
a pouť Matice velehradské 15. srpna 2020

V sobotu 15. srpna 2020 se uskuteční pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské.


Program pouti:
10:00 mše svatá s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou

14:00 dětská loutková pohádka  "Šípková Růženka" v podání Víti Marčíka v Sále kardinála T. Špidlíka SJ ve Velehradském domě sv. CM

15:00 "Zábavná kola" a další program


Přijměte srdečné pozvání na pouť a přijďte prožít se svými dětmi, vnoučátky nebo třeba i sami jeden pěkný prázdninový den na Velehradě.

Bude čas i na popovídání. :-)


Malá pouť  12.7.2020

Mše svaté v bazilice budou v

7:30
10:00    Hlavním celebrantem mše sv. bude biskup Antonín Basler
15:00

V den tzv. Malé pouti, zveme na tradiční přednáškovou besedu s projekcí reportážního filmu z roku 1990: Jan Pavel II. na Velehradě.

Beseda pro širokou veřejnost se uskuteční v neděli 12.7.2020 v 16:30 v Zimním sále Stojanova gymnázia.


Zimní pouť se uskuteční v  neděli 16. 2. 2020. Pontifikální mši svatou k 1151. výročí úmrtí sv. Cyrila bude slavit otec biskup Josef Nuzík ve velehradské bazilice v 10:00. Týž den se v Zimním sále na Stojanově gymnáziu koná od 13:00 valná hromada Matice velehradské.

Dne 13.1.2020 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Dne 25.11.2019 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Cisterciácká pečeť - XII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín


Cisterciácká pečeť se uskuteční 16.11.2019 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia Velehrad od 16 hodin.


Program:

16:00 vyhlášení výsledků a předávání ocenění

16:30 zahájení degustace

17:30 cimbálová muzika Cifra


Vstupné 350 Kč zahrnuje degustační sklenici a katalog.


České nebe září - koncert ke cti svaté Anežky České

Unikátní hudební projekt "České nebe září", který se letos stane součástí národní poutě do Říma, zavítá o několik dní dříve také             do Olomouce. Koncertu, který je součástí letošní připomínky 30 let    od svatořečení Anežky České a pádu komunismu, bude v pátek          1. listopadu 2019 předcházet také mše svatá v katedrále.

Více informaci naleznete na webových stránkách Arcibiskupství olomouckého. Odkaz zde: https://www.ado.cz/2019/10/15/ceske-nebe-se-rozzari-nad-poutniky-v-rime-i-olomouci/


Dne 14.10.2019 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.

Hudební festival Šroubek 24. srpna 2019

Dne 24. srpna 2019 se na Velehradě uskuteční již po třinácté hudební festival Šroubek.

V letošním roce přijali na Velehrad pozvání česká písničkářka Lucie Redlová, Anděly ověnčené trio Žamboši a česká zpěvačka, skladatelka a textařka Lenka Lichtenberg Hartlová, žijící v kanadském Torontu.

Začátek festivalu je v 19:00.

Za příznivého počasí bude podium připraveno v poutním ambitu.

V případě deštivého počasí se festival koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu.

Vstupné je dobrovolné.

Pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské 15. srpna 2019

Ve čtvrtek 15. srpna 2019 se uskuteční pouť titulární slavnosti baziliky a pouť Matice velehradské.


Program pouti:
10:00 mše svatá s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem

14:00 dětské loutkové představení vypravěče pohádek Dana Taraby "Pták Ohnivák a liška Ryška"

15:00 „Balónkový klaun” v podání Dana Taraby a odpoledne plné zábavy nejen pro děti na téma "Kdo hledá, nalézá"


Přijměte srdečné pozvání na pouť a přijďte prožít se svými dětmi, vnoučátky nebo třeba i sami jeden pěkný prázdninový den na Velehradě.
Bude čas i na popovídání. :-)

Záznam z žehnání soch sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2019


Otec biskup Antonín Basler požehnal při velehradských slavnostech 5. července sochy sv. Cyrila a Metoděje před novokněžskou mší svatou.

Poděkování patří všem, kdo toto dílo podpořili jak duchovně, tak také finančně. Velké Pán Bůh zaplať.

Odkaz na záznam z žehnání soch naleznete zde: https://youtu.be/Ahz3nNtn0jM


Odkaz na foto ze žehnání soch a novokněžskou mši svatou naleznete na webu Člověk a víra:

     Pozvánka na žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje

Žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje proběhne 5.7.2019 od 8 hodin, pokračovat bude mší svatou v 8:30. Žehnání proběhne ve vstupním prostoru před nikami se sochami. Uctivě zveme všechny členy Matice, dárce a přátele Velehradu! Zvláštní pozvání patří místním občanům Velehradu!

Sochy sv. Cyrila a Metoděje již na Velehradě!

24.6.2019 proběhla instalace soch sv. Cyrila a Metoděje na vstupní pilíře poutního areálu na Velehradě. Upřímně se radujeme, že se díky štědrým dárcům, jak členům Matice velehradské, tak také dalším přátelům Velehradu podařilo dílo dokončit právě u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jsme rovněž vděčni za veškerou modlitební podporu.

Odkaz na foto Člověk a víra zde:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/426908ea-abd3-4db6-a78a-f00bbf4b5abf

foto: František Ingr


Odkaz na foto Slovácký deník zde:

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/sochy-sv-cyrila-a-metodeje-uz-vitaji-poutniky-velehradu-20190625.html

foto: Zdeněk Skalička

Malá pouť  7. 7.

Součástí nedělního programu bude mimo jiné přednáška historika Michala Pehra na téma: Velehrad v dějinách politického katolicismu.


DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE

Dny lidí dobré vůle a Národní pouť se blíží.

Více informací naleznete zde: www.velehrad.euSbírka na sochy sv. Cyrila a Metoděje je ukončena! Díky za modlitby a štědrost všem přátelům Velehradu!
Arcibiskupství olomoucké společně s Maticí velehradskou jsou vděčni všem dárcům a přátelům Velehradu, kteří svou štědrostí a modlitbami pomohli dílo zafinancovat. Sbírka probíhala v letech 2017-2019 a zapojilo se do ní více než 130 fyzických osob, množství členů Matice velehradské a mnoho českých i zahraničních poutníků. Sochy podpořili také členové několika dalších moravských matic a farností. Celková cena sochařského díla je 688 500,--, která je souhrnem těchto prací: přípravné práce, průzkumy, projekční práce, materiál včetně dopravy v lomu, kamenosochařské opracování v kamenické dílně, předlohy pro kamenosochařské zpracování, doprava a montáž, úprava pilíře, informační tabule, pomocné práce, celková koordinace. Uhrazeny byly zatím čtyři faktury (110 000,--, 200 000,--, 130 000,--, 120 000,--). Poslední pátá faktura ve výši Kč 128 500,-- bude ze sbírkového konta uhrazena po předání a převzetí díla objednavatelem v průběhu měsíce června. Radujeme se, že nové sochy budou v čase velehradské poutě vítat poutníky u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a vytvoření samostatné církevní provincie v čele se sv. Metodějem (869).

Poděkování patří Mons. Janu Peňázovi a TV Noe za propagaci sbírky.
-
Současný stav prací:
Začátkem května již mohli návštěvníci Velehradu zaznamenat drobný stavební ruch kolem vstupní brány. Připravovaly se kamenné konzoly, na které během měsíce června budou osazeny nové sochy sv. Cyrila a Metoděje.Autor s kameníkem nyní pracují na kopírování hlav, které následně budou propracovány v detailu. Čeká je pár týdnů intenzivní práce, kdy ještě bude potřeba dokončit detaily rukou, berly, svitku a obličejů.
V sobotu 27.4.2019 bude v 11:00 mše svatá k výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Nuzík.

Poutní zájezd na Sv. Hostýn 28.4.2019

Kdo z Vás by chtěl prožít neděli Božího milosrdenství na krásném poutním místě, neváhejte a přidejte se k nám.
Dne 28.4.2019 pořádáme poutní zájezd na Svatý Hostýn. Koná se tam již VI. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC. Doprovázejícím duchovním bude P. Josef Čunek SJ.


Odjezd autobusu na Sv. Hostýn:

 • 8:00 z Velehradu
 • 8:05 z Modré
 • V případě zájmu i ze Starého Města od kostela sv. Ducha a vlakového nádraží.

Odjezd autobusu ze Sv. Hostýna: 15:00

Návrat kolem 17:00 na Velehrad.

Cena pro dospělé 100,- Kč, pro děti a studenty 50,- Kč. Zahrnuje pouze dopravu. Oběd si každý zajišťuje sám.
Přihlašování je možné na infocentru Velehrad nejpozději do 18. dubna.
Tel. kontakt: 571 110 538,  info@velehradinfo.cz
Divadelní inscenace „Eliška”, o milosrdenství, mozolech a bezedném srdci

Uskuteční se v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ dne 16.3.2019 od 16:00. Vypráví životní příběh silné křehkosti a nezlomné víry S. Elišky Pretschnerové OSF. Inscenace je plná gest a symbolů.

Divadlo hraje skupina mladých umělců z Prahy a cestují s ním po mnoha místech naší země. Doprovází je sestra Zdislava Nosková OSF, která je postulátorkou beatifikačního procesu sestry Elišky (1911 - 1993, www.eliskaosf.cz).

16:00 úvodní slovo S. Zdislavy Noskové OSF
16:30 divadelní inscenace

Doporučené vstupné 100 Kč
Gregoriánské melodie pro postní dobu

22. - 24.3. 2019 se na Velehradě uskuteční seminář gregoriánských zpěvů. Jádro chóru budou tvořit členové sboru "Conventus choralis" vedeného Mgr. Filipem Srovnalem.
Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské

Zimní pouť ke 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila slavíme v neděli 17.2..Zveme vás do baziliky k účasti na mši sv. v 10:00. Hlavním celebrantem bude arcibiskup Jan Graubner. Mši sv. bude přenášet TV NOE.

Tentýž den se od 13:00 koná v Zimním sále na Stojanově gymnáziu Valná hromada Matice velehradské, která bude volební.Dne 14.1.2019 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Sbirka pro sochy CM na Velehradě

Pokračuje veřejná sbírka na pořízení soch sv. Cyrila a Metoděje, které by měly být odhaleny při národní pouti L.P. 2019.

Ke zhlédnutí zde


Aktuální stav sbírky můžete sledovat zde:
K 31.10.2018 se vybralo 305 614, 81 Kč. Srážková daň + poplatky činí 59,38 Kč. Zatím uhrazeny dvě dílčí faktury v částce 310 000 Kč (jelikož nebyl dostatek vybraných financí, musela být na úhradu poskytnuta také půjčka, která pokryla rozdíl chybějících financí). Ještě zbývá vybrat 382 825,81 Kč. Cílová částka je 688 500,- Kč.


Členové výboru Matice velehradské navštívili v Blansku autory nových soch pro Velehrad

Matici velehradské se s pomocí Boží a jistě na přímluvu Panny Marie, Matky Unie, podařilo vybudovat Poutní cestu růžence. Požehnal ji arcibiskup Jan Graubner v roce 2010, stála skoro 3 miliony a navrhl ji Milivoj Husák z Lelekovic u Brna a z božanovského pískovce vytesal Josef Kozel z Klepáčova                 u Blanska.

Dalším úkolem, který Matice dostala, jsou kamenné sochy v průčelí poutního areálu. Zde bylo třeba uspořádat výběrové řízení, toho se ujalo Arcibiskupství olomoucké, které do komise samozřejmě pozvalo i zástupce Matice. Byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka za necelé tři čtvrtě milionu. Matice pak vyzvala své členy a přátele k finanční pomoci.

Ukázalo se však, že to je úkol nad naše síly. Složité je také vyhlášení veřejné sbírky. Proto se všech těchto starostí ujalo opět arcibiskupství a vytvořilo pro veřejnou sbírku zvláštní účet. Matice na něj uložila vše, co mezi svými členy vybrala. Teď už se přispívá přímo na účet 44336622/0800, který je pro potřeby sbírky veden u České spořitelny. Dary zaslané Matici pro tento účel jsou tam pravidelně odesílány. Prozatím byly uhrazeny dvě dílčí faktury za 310 tis.

Financí stále není dostatek. Proto jsme požádali o pomoc s propagací sbírky Televizi Noe a s ní navštívili autory díla. Natáčení proběhlo v Blansku ve venkovním atelieru kameníka Jana Leitgeba, který s autory návrhu spolupracuje. Před mnoha měsíci sem byly přivezeny dva bloky vytěženého vyhnanovského pískovce a podle modelů a plánů, které dodala autorská dvojice, pan kameník Leitgeb průběžně pracuje na hrubé podobě soch. Autoři ji pak doladí. Podle jejich slov je ještě dost času, aby se dílo stihlo dokončit a instalovat v roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na rok 2019.

Vyhnanov není daleko od Božanova, jsou to všechno lomy kolem Hořic ve východních Čechách. Božanovský pískovec je hrubozrnný, ten z poměrně nového lomu ve Vyhnanově naopak jemnozrnný. Božanovský pískovec má zrníčka písku stmelená vápencem, ten náš křemenem. Je tedy mnohem vhodnější, z velmi podobného druhu kamene jsou i proslulé Braunovy sochy v Kuksu.

Jen ještě najít vhodný počet dárců. Všem jim, minulým, současným i budoucím Pán Bůh zaplať.

Jan Peňáz, předseda Matice velehradské

Martin Kučera, koordinátor sbírky a člen výboru Matice velehradské


Sochy pro Velehrad

S každým úderem dláta se ze dvou kamenných bloků, umístěných v dílně kameníka Jana Leitgeba v Blansku, dál rodí postavy svatých Cyrila a Metoděje, které po dokončení mají zdobit vstup do poutního areálu na Velehradě. Průběh prací dokládá krátká fotogalerie.

"Na přelomu října a listopadu má být dokončeno otečkování obou postav, zatím bez detailu obličeje. Poté se kameny položí do šikmé polohy a bude se, už bez lešení, pokračovat na tečkování obličejů," uvedl spoluautor uměleckého návrhu soch Vladimír Matoušek a vysvětlil: "Tečkování je kopírovací metoda s ověřením jednotlivých bodů při odsekávání kamene podle modelů. Když je dílo takto otečkováno, zbývá na něm již minimum přebytečného materiálu (1 - 4 cm)." Celé dílo by podle něj mělo být dokončeno na jaře příštího roku.

Financování projektu má podpořit veřejná sbírka, kterou za tímto účelem vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké. "Náklady na dílo jsou vyčísleny na 688 500 Kč, vybráno zatím máme méně než polovinu," upřesňuje koordinátor sbírky Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství.

Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice velehradské z.s.

 • Vážení přátelé Matice velehradské z.s., IČ: 270 49 825, se sídlem U Lípy 302, 687 06 Velehrad, zpracování osobních údajů provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.Dne 26.11.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Dne 17.9.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz 

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru. IX. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 28.09.2018 - 30.09.2018

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za mír, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost, za dary Ducha Svatého pro ně, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz

 • Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 200 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.
 • Vycházíme v pátek 28. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice - mše sv. bude už v 10 hod. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 27. na 28. září).
 • Trasa dlouhá 61 kilometrů je rozdělena na tři etapy.
 • První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda.
 • Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, první den je večeře z vlastních zásob. Druhý den je snídaně a teplá večeře.
 • Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky, karimatky) bude převážet doprovodné vozidlo.
 • Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel.
 • Poutníky bude doprovázet kněz první dva dny.

Popis cesty:

Pátek 28. 9. 2018 - 22 km
10:00 mše sv. v bazilice
11:30 - 12:00 - předání těžších zavazadel (s cedulkou majitele) ve dvoře Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, který se nachází při hlavní křižovatce na Velehradě.
12:00 h společná modlitba Anděl Páně a odchod poutníků z baziliky  - Jalubí, Huštěnovice, Napajedla

 • Nocleh v Pohořelicích v prostorách fotbalistů, večeře z vlastních zásob!!!! Bude možno si udělat čaj.

Sobota 29. 9. - 21 km  
7:00 ranní modlitba, skromná snídaně,
8:00 odchod  z Pohořelic
před 9. hodinou zastávka v Oldřichovicích u sv. Zdislavy,
oběd samostatně někde ve městě Zlíně,
odpoledne příchod do Štípy, ubytování ve skromných podmínkách - farní prostory
17:00 - mše svatá pro poutníky
18:15 teplá  večeře, pak využití "tiché nabídky" poutního místa, modlitba před spaním brzká večerka vzhledem k náročnému programu následující den

Neděle 30. 9. - 18 km
5:45 budíček, hygiena, balení,
6:30 snídaně, následně modlitba v kostele
6:55 a požehnání na cestu a pokračování poutě
8:45 zastávka v Lukovečku, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob
13:00 optimistický odhad příchodu na Sv. Hostýn
13:00 - 13:45 svátostné požehnání, během něho přijdeme a po něm soukromě uctíme Pannu Marii, po krátkém odpočinku (přivítání poutníků, následně oběd dle vlastního uvážení)
14:45 růženec v bazilice
15:15 mše svatá v bazilice - budou tam i poutníci z Valče se svým knězem, velkým poutníkem o. Michalem

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Sv. Hostýna  odjíždí nedělní autobus na nádraží v Bystřici v 16:00 - 16:45 a 17:35, na něj tam navazuje vlak, autobus do Hranic odjíždí v 16:38 a 17:40 a autobus do Zlína v 16:30 a 17:35, s přestupem v Holešově v 16.59 a 18:00)

Dotazy, návrhy, připomínky prosím všechny na adresu penaz.vm@seznam.cz

Zatím je nás 15 přihlášených a osobní auto jako doprovodné vozidloHudební festival Šroubek

12. ročník hudebního festivalu Šroubek se uskuteční   25. 8. 2018 od 19:00 hodin v prostorách ambitů před velehradskou bazilikou.

Pozvání na Velehrad přijal tentokrát písničkář, zpěvák, kytarista Pavel Helan; hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel Roman Dargoun a folkrocková skupina Jarret.

Festival proběhne v Zimním sále Stojanova gymnázia.

Vstupné je dobrovolné •                            XVIII. Hvězdicová pěší pouť na Velehrad 2018

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež
s dodatkem patrona poutníků sv. apoštola Jakuba 4,15 Dá-li Pán ...

Téma naše: Církev a vlast
Téma celocírkevní: Evangelium rodiny - radost pro svět.

Pondělí 20.8. - sobota 25.8.2018

Při 18. pouti vycházíme z 18 míst:

Přípravná etapa: neděle 19.8. Cyrilometodějská lípa mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a Moravy - Nové Veselí 5,2 km; Radešínská Svratka - Vítochov 18 km

Pondělí 20.8. Nové Veselí(1), Vranov n. D.(2), Vítochov(3), Sebranice (4),

21.8. pokračujeme dál z Vel. Meziříčí, Znojma a Olešnice,::

22.8. Olomouc (5), Brno Bystrc (6), Mikulov (7), Prostějov (proud z Levého Hradce) (8), Valašské Meziříčí (9)

23.8. Skalica (10), Ratíškovice (11), Ostrožská Lhota (12), Slavkov u Brna (13)

24.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic (14)

25.8. Uh. Brod (15), Nedachlebice (16), Veselí n. M. (17), Uherské Hradiště (18)

ostatní proudy se spojí a vycházejí v 8:00 z Boršic u Buchlovic (dojeďte za námi) anebo v 9 h. z Tupes

Na Velehradě v sobotu 25. 8. 2018

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence
11:30 mše sv. - slouží o. biskup Pavel Posád
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení, možno jít na již XI. hudební festival Šroubek, který v 19:00 pořádá Matice velehradská

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky: Mons Jan Peňáz, https://www.poutnik-jan.cz/ P. M. Dunda, https://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz


Pokud by se chtěl někdo přidat i jeden den, třeba ten poslední v sobotu, jste vítáni. Na poslední úsek putování je možné  se napojit v Tupesích cca v 9:00.
Pouť Matice velehradské 15.8.2018

Dne 15.8.2018 se bude konat pouť Matice velehradské. Bude zahájena mší svatou v 10:00 hodin ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kterou bude slavit otec biskup Antonín Basler.

Odpoledne bude patřit dětem. Ve 14:00 hodin je pro ně připraveno divadlo "Kouzelná kulička aneb jak Vojta k šikovnosti přišel" v podání komedianta, klauna a kejklíře Vojty Vrtka. Divadlo proběhne v Zimním sále Stojanova gymnázia. Srdečně zveme nejen děti, ale také jejich rodiče, babičky a dědečky.

Poté budou od 15:00 hodin následovat žonglérské dílničky a spoustu další zábavy a legrace na dalších stanovištích, kde děti čeká "Kuličkohraní". Všechny aktivity budou probíhat v klášterních zahradách (vstup od hlavní silnice směrem na Tupesy naproti morovému sloupu nebo ze Zimního sálu Stojanova gymnázia).

Pro členy Matice bude v tento den vstup do expozic ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a do podzemí baziliky po předložení členského průkazu zdarma.

Přijeďte s námi prožít pěkný den, my se na vás všechny těšíme.


Práce na nových sochách věrozvěstů zdárně pokračují

Velehrad a sv. Cyril a Metoděj patří nerozlučně k sobě, protože Velehrad víry i Velehrad poutníků tvoří jedno a totéž dědictví otců. A co může být příznačnějšího a přirozenějšího, než že poutníka přicházejícího na Velehrad v branách poutního areálu symbolicky vítají právě sochy sv. Cyrila a Metoděje a svou přítomností i beze slov mluví jasně...

Víra je tak vzácný poklad, že pro ni stojí za to opustit mnohé další a vydat se na životní cestu tento poklad hledat, jako to před staletími pro nás udělali právě slovanští věrozvěstové. Ať nám to pohled na jejich tichou a skromnou přítomnost v branách Velehradu stále připomíná. Proto se obracíme na každého s prosbou o pomoc při dofinancování nových soch těchto našich národních světců.

Práce na sochách postupují. Na díle průběžně pracuje kameník Leitgeb, aktuální postup prací ilustrují přiložené fotografie. "Postava Konstantina-Cyrila je již otečkována. Modely jsou zatím kopírovány s dřevěnými hlavami s body pro hrubou orientaci, pro detailní práci budou pak nahrazeny sádrovými - aby se předčasně nerozbily. Přesné ořezání podstavců pod sochy - pro zazdění do pilířů - plánuje pan kameník na září," popisuje současný stav zakázky jeden ze spoluautorů, sochař Vladimír Matoušek.

Svůj příspěvek můžete poslat na sbírkové konto 44336622/ 0800 nebo vložit do kasičky na Velehradě či v olomoucké katedrále. Všem dárcům z celého srdce upřímně děkujeme.

Lubomír Nágl, Martin Kučera


Malá pouť se uskuteční v neděli 8.7.
Vedle duchovního programu návštěvníky Velehradu čeká od 16:00 přednáška doc. Lubomíra Tyllnera na téma: "P. František Sušil a lidová píseň".


Dne 18.6.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice velehradské z.s.

Vážení přátelé Matice velehradské z.s., IČ: 270 49 825, se sídlem U Lípy 302, 687 06 Velehrad, zpracování osobních údajů provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.


Francouzi přijedou se zvonem na Velehrad

VE ČTVRTEK 17.5. v 10:00 se Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou setkají se studenty Stojanova gymnázia, v poledne budou NOVÝM ZVONEM zvonit k modlitbě Anděl Páně u kapličky Pražského Jezulátka, kterou L.P. 2007 zbudovali nedaleko baziliky.

Zveme farníky i poutníky.

Pak je mše sv. pro ně i pro ostatní poutníky v kapli Panny Marie, Matky jednoty, v 15:00 korunka Božího milosrdenství v klášteře sester sv. Cyrila a Metoděje a pak tam beseda s poutníky, přístupná všem. Možno jít do baziliky: 17:20 májová, 18:00 mše sv. a pak adorace. Francouzští poutníci přespí na Velehradě a v pátek brzy ráno odjedou do Ottobeuren v Bavorsku.

Zvon je odlit pro kapli sv. Hilaria v Provensálsku, která byla postavena v 6. století, z níž zbyly ve 20. století jen stěny a malý zbytek klenby viz https://route-europe-chretienne.fr/spip/spip.php?article287  a kterou opravuje a do původního a funkčního stavu uvádí francouzské poutní hnutí La Route de l´Europe chrétienne (založili manželé Robert a Claudia Mestelan-ovi z Velleronu v départementu Avignon, dárce poutních zastavení v každé ze zemí bývalého kom. bloku - na Velehradě kaple s Pražským Jezulátkem.) Najdete zde: https://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/francouzi-postavili-28-zastaveni-poutni-cesty-krstanskou-evropou/ Pak založili další sdružení pro opravu té kaple sv. Hilária - a proto chtějí s novým zvonem odlitým v Polsku a požehnaným u první kapličky, která byla postavena ve Wadowicích - rodišti sv. Jan Pavla II., objet postupně všechny kapličky.


Dne 14.5.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Dne 23.4.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz.                    Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Poutní zájezd 1.5.2018 do Ždáru na Sázavou a do Křižanova

Matice velehradská pořádá 1. května 2018 poutní zájezd do Ždáru nad Sázavou a do Křižanova.             
V doprovodu Mons. Jana Peňáze navštívíme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, areál žďárského zámku (bývalý cisterciácký klášter) a baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kde bude sloužena mše svatá.
Odkaz na poutní místo zde: https://www.zelena-hora.cz

Druhým místem zájezdu bude památník sv. Zdislavy v Křižanově, kde nám podá výklad paní Nila Vodičková (iniciátorka výstavby plastiky).

Cena zájezdu je 500,- Kč dospělí, 300,- Kč děti a studenti. Částka zahrnuje dopravu a oběd.

Přihlašování je možné nejpozději do 22.4.2018 na infocentru Velehrad.
tel.: 571 110 538 nebo: info@velehradinfo.cz


Pouť moravských Matic

Matice zašovská zve na 5. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC, která se bude konat v neděli 15.4.2018              v Zašové. V minulém roce byla hostitelem Matice velehradská. Letošní pouť organizuje                      Matice zašovská spolu s Maticí radhošťskou.

Kdo z Vás by měl zájem se pouti individuálně zúčastnit, ať se přihlásí kvůli zajištění obědu nejpozději do 25. března 2018 na: info@maticevelehradska.cz nebo na tel.: 733 742 404

Program:

10.30 mše svatá v chrámu Navštívení P. Marie (Mons. Jan Peňáz)
11.30 seznámení s historií poutního místa a pamětihodnostmi kostela
12.00 společná modlitba Anděl Páně
12.10 prohlídka areálu trinitářského kláštera a následně přesun do blízkého kulturního domu
13.00 přivítání poutníků starostou obce, oběd pro předem přihlášené členy matic
14.00 představení Matice zašovské a radhošťské
14.15 seznámení s historií trinitářského řádu - výklad s promítáním
14.30 církevní turistika - prezentace zajímavých míst v okolí
14.45 představení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
15.00 odpolední káva a beseda

Na závěr společná návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody.

www.maticezasovska.cz


Mysterium světla 11. 3. 2018

Matice velehradská zve na postní představení Divadla Víti Marčíka Mysterium světla. Divadlo proběhne v neděli 11. března 2018 od 16.30 hodin v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Jedná se o zcela nové zpracování. Základem textu jsou pašije podle Jana a mysterium vzkříšení. Představení je určeno široké veřejnosti od 12 let.

Vstupné 60,- Kč, děti do 10 let zdarma.


Zimní pouť a Valná hromada 11. 2. 2018

Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním celebrantem mše svaté v 10:00 hodin bude otec biskup Antonín Basler.

Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia.

6. 2. 2018 - spuštěn nový web, původní web můžete spustit zde