Živé kameny velehradského společenství víry pomáhají otevřít pravý smysl kamenů, které nám dochovala historie.Dne 17.9.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz 

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru. 
IX. svatováclavská pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn 28.09.2018 - 30.09.2018

s dodatkem patrona poutníků sv. Jakuba 4,15 Dá-li Pán .....

Neseme si s sebou svoje osobní prosby a úmysly. Putujeme však také s prosbami za církev a vlast, za mír, za Sv. otce, naše biskupy a kněze a kněžská povolání, za všechny, kdo u nás nesou odpovědnost za společnost, za dary Ducha Svatého pro ně, za hluboké duchovní stopy cyrilometodějského jubilea a letos zvláště za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. Každý účastník putuje na VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

Přihlášky přijímá Matice velehradská, e-mail: info@velehradinfo.cz, tel. 571 110 538, www.velehradinfo.cz

  • Je třeba, aby každý z poutníků uhradil při startu 200 Kč, které budou využity na pokrytí nákladů spojených se zajištěním stravy (snídaní a večeří), přepravu zavazadel atd.
  • Vycházíme v pátek 28. září v poledne po modlitbě Anděl Páně v bazilice - mše sv. bude už v 10 hod. (Pro zájemce nabízíme možnost přenocovat na Velehradě z 27. na 28. září).
  • Trasa dlouhá 61 kilometrů je rozdělena na tři etapy.
  • První den budeme nocovat v Pohořelicích a druhý den ve Štípě u Zlína. Je zde zajištěna možnost přenocování (každý z účastníků si musí vzít spacák a karimatku), osprchování, ale počítejte s tím, že na všechny se nemusí dostat teplá voda.
  • Jídlo na cestu si bere každý z poutníků sám, první den je večeře z vlastních zásob. Druhý den je snídaně a teplá večeře.
  • Těžší zavazadla (batohy s oblečením, spacáky, karimatky) bude převážet doprovodné vozidlo.
  • Údělem poutníka je snášet určitou nouzi. Účastníci tedy musí počítat s tím, že budou nocovat ve společných ložnicích na zemi a jen pro některé se najde postel.
  • Poutníky bude doprovázet kněz první dva dny.

Popis cesty:

Pátek 28. 9. 2018 - 22 km
10:00 mše sv. v bazilice
11:30 - 12:00 - předání těžších zavazadel (s cedulkou majitele) ve dvoře Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje, který se nachází při hlavní křižovatce na Velehradě.
12:00 h společná modlitba Anděl Páně a odchod poutníků z baziliky - podrobnosti budou upřesněny

Sobota 29. 9. - 21 km - podrobnosti budou upřesněny
příchod do Štípy
18:00 - mše svatá s farností
19:15 večeře, pak využití "tiché nabídky" poutního místa, modlitba před spaním brzká večerka vzhledem k náročnému programu následující den

Neděle 30. 9. - 18 km
5:45 budíček, hygiena, balení,
6:30 snídaně, následně modlitba v kostele
6:55 a požehnání na cestu a pokračování poutě
8:45 zastávka v Lukovečku, po cestě odpočinek, jídlo z vlastních zásob
13:00 optimistický odhad příchodu na Sv. Hostýn
13:00 - 13:45 svátostné požehnání, během něho přijdeme a po něm soukromě uctíme Pannu Marii, po krátkém odpočinku (přivítání poutníků, následně oběd dle vlastního uvážení)
14:30 růženec v bazilice
15:00 mše svatá v bazilice

Mší svatou končí společná organizace pouti. V poutním domě (bude upřesněno) si každý vyzvedne svá zavazadla a individuálně cestuje do svého domova. (Ze Sv. Hostýna v sobotu odjíždí autobus na nádraží v Bystřici v 15:55 a v 17:05 a v sobotu i v 17:50, na ně navazuje vlak, autobus do Hranic odjíždí v 16:38 a autobus do Zlína v 16:30 - toto vše dle jízdního řádu 2015-2016, nutno překontrolovat.)

Dotazy, návrhy, připomínky prosím všechny na adresu penaz.vm@seznam.czHudební festival Šroubek

12. ročník hudebního festivalu Šroubek se uskuteční   25. 8. 2018 od 19:00 hodin v prostorách ambitů před velehradskou bazilikou.

Pozvání na Velehrad přijal tentokrát písničkář, zpěvák, kytarista Pavel Helan; hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel Roman Dargoun a folkrocková skupina Jarret.

Festival proběhne v Zimním sále Stojanova gymnázia.

Vstupné je dobrovolné  •                            XVIII. Hvězdicová pěší pouť na Velehrad 2018

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež
s dodatkem patrona poutníků sv. apoštola Jakuba 4,15 Dá-li Pán ...

Téma naše: Církev a vlast
Téma celocírkevní: Evangelium rodiny - radost pro svět.

Pondělí 20.8. - sobota 25.8.2018

Při 18. pouti vycházíme z 18 míst:

Přípravná etapa: neděle 19.8. Cyrilometodějská lípa mezi Sirákovem a Újezdem na hranicích diecézí, evropském rozvodí a historické hranici Čech a Moravy - Nové Veselí 5,2 km; Radešínská Svratka - Vítochov 18 km

Pondělí 20.8. Nové Veselí(1), Vranov n. D.(2), Vítochov(3), Sebranice (4),

21.8. pokračujeme dál z Vel. Meziříčí, Znojma a Olešnice,::

22.8. Olomouc (5), Brno Bystrc (6), Mikulov (7), Prostějov (proud z Levého Hradce) (8), Valašské Meziříčí (9)

23.8. Skalica (10), Ratíškovice (11), Ostrožská Lhota (12), Slavkov u Brna (13)

24.8. všechny proudy pokračují dál, další proud vychází z Brankovic (14)

25.8. Uh. Brod (15), Nedachlebice (16), Veselí n. M. (17), Uherské Hradiště (18)

ostatní proudy se spojí a vycházejí v 8:00 z Boršic u Buchlovic (dojeďte za námi) anebo v 9 h. z Tupes

Na Velehradě v sobotu 25. 8. 2018

10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence
11:30 mše sv. - slouží o. biskup Pavel Posád
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení, možno jít na již XI. hudební festival Šroubek, který v 19:00 pořádá Matice velehradská

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky: Mons Jan Peňáz, https://www.poutnik-jan.cz/ P. M. Dunda, https://www.fatym.com/ jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz


Pokud by se chtěl někdo přidat i jeden den, třeba ten poslední v sobotu, jste vítáni. Na poslední úsek putování je možné  se napojit v Tupesích cca v 9:00.
Pouť Matice velehradské 15.8.2018

Dne 15.8.2018 se bude konat pouť Matice velehradské. Bude zahájena mší svatou v 10:00 hodin ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, kterou bude slavit otec biskup Antonín Basler.

Odpoledne bude patřit dětem. Ve 14:00 hodin je pro ně připraveno divadlo "Kouzelná kulička aneb jak Vojta k šikovnosti přišel" v podání komedianta, klauna a kejklíře Vojty Vrtka. Divadlo proběhne v Zimním sále Stojanova gymnázia. Srdečně zveme nejen děti, ale také jejich rodiče, babičky a dědečky.

Poté budou od 15:00 hodin následovat žonglérské dílničky a spoustu další zábavy a legrace na dalších stanovištích, kde děti čeká "Kuličkohraní". Všechny aktivity budou probíhat v klášterních zahradách (vstup od hlavní silnice směrem na Tupesy naproti morovému sloupu nebo ze Zimního sálu Stojanova gymnázia).

Pro členy Matice bude v tento den vstup do expozic ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a do podzemí baziliky po předložení členského průkazu zdarma.

Přijeďte s námi prožít pěkný den, my se na vás všechny těšíme.


Práce na nových sochách věrozvěstů zdárně pokračují

Velehrad a sv. Cyril a Metoděj patří nerozlučně k sobě, protože Velehrad víry i Velehrad poutníků tvoří jedno a totéž dědictví otců. A co může být příznačnějšího a přirozenějšího, než že poutníka přicházejícího na Velehrad v branách poutního areálu symbolicky vítají právě sochy sv. Cyrila a Metoděje a svou přítomností i beze slov mluví jasně...

Víra je tak vzácný poklad, že pro ni stojí za to opustit mnohé další a vydat se na životní cestu tento poklad hledat, jako to před staletími pro nás udělali právě slovanští věrozvěstové. Ať nám to pohled na jejich tichou a skromnou přítomnost v branách Velehradu stále připomíná. Proto se obracíme na každého s prosbou o pomoc při dofinancování nových soch těchto našich národních světců.

Práce na sochách postupují. Na díle průběžně pracuje kameník Leitgeb, aktuální postup prací ilustrují přiložené fotografie. "Postava Konstantina-Cyrila je již otečkována. Modely jsou zatím kopírovány s dřevěnými hlavami s body pro hrubou orientaci, pro detailní práci budou pak nahrazeny sádrovými - aby se předčasně nerozbily. Přesné ořezání podstavců pod sochy - pro zazdění do pilířů - plánuje pan kameník na září," popisuje současný stav zakázky jeden ze spoluautorů, sochař Vladimír Matoušek.

Svůj příspěvek můžete poslat na sbírkové konto 44336622/ 0800 nebo vložit do kasičky na Velehradě či v olomoucké katedrále. Všem dárcům z celého srdce upřímně děkujeme.

Lubomír Nágl, Martin Kučera


Malá pouť se uskuteční v neděli 8.7.
Vedle duchovního programu návštěvníky Velehradu čeká od 16:00 přednáška doc. Lubomíra Tyllnera na téma: "P. František Sušil a lidová píseň".


Dne 18.6.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz

Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.Informace o GDPR (o ochraně osobních údajů) určena pro členy Matice velehradské z.s.

Vážení přátelé Matice velehradské z.s., IČ: 270 49 825, se sídlem U Lípy 302, 687 06 Velehrad, zpracování osobních údajů provádíme v souladu s "Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů" a další související legislativou, toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, údaje jsou zpracovávány po dobu trvání zájmu o naše aktivity. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitku.


Francouzi přijedou se zvonem na Velehrad

VE ČTVRTEK 17.5. v 10:00 se Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou setkají se studenty Stojanova gymnázia, v poledne budou NOVÝM ZVONEM zvonit k modlitbě Anděl Páně u kapličky Pražského Jezulátka, kterou L.P. 2007 zbudovali nedaleko baziliky.

Zveme farníky i poutníky.

Pak je mše sv. pro ně i pro ostatní poutníky v kapli Panny Marie, Matky jednoty, v 15:00 korunka Božího milosrdenství v klášteře sester sv. Cyrila a Metoděje a pak tam beseda s poutníky, přístupná všem. Možno jít do baziliky: 17:20 májová, 18:00 mše sv. a pak adorace. Francouzští poutníci přespí na Velehradě a v pátek brzy ráno odjedou do Ottobeuren v Bavorsku.

Zvon je odlit pro kapli sv. Hilaria v Provensálsku, která byla postavena v 6. století, z níž zbyly ve 20. století jen stěny a malý zbytek klenby viz https://route-europe-chretienne.fr/spip/spip.php?article287  a kterou opravuje a do původního a funkčního stavu uvádí francouzské poutní hnutí La Route de l´Europe chrétienne (založili manželé Robert a Claudia Mestelan-ovi z Velleronu v départementu Avignon, dárce poutních zastavení v každé ze zemí bývalého kom. bloku - na Velehradě kaple s Pražským Jezulátkem.) Najdete zde: https://www.poutnik-jan.cz/zpravy-z-pouti--c/francouzi-postavili-28-zastaveni-poutni-cesty-krstanskou-evropou/ Pak založili další sdružení pro opravu té kaple sv. Hilária - a proto chtějí s novým zvonem odlitým v Polsku a požehnaným u první kapličky, která byla postavena ve Wadowicích - rodišti sv. Jan Pavla II., objet postupně všechny kapličky.


Dne 14.5.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Dne 23.4.2018 se uskuteční jednání výboru Matice velehradské. Pokud jsou ze strany členů Matice nějaké podněty, návrhy nebo připomínky, zašlete nám je na info@maticevelehradska.cz.                    Vaše sdělení bude projednáno na setkání výboru.


Poutní zájezd 1.5.2018 do Ždáru na Sázavou a do Křižanova

Matice velehradská pořádá 1. května 2018 poutní zájezd do Ždáru nad Sázavou a do Křižanova.             
V doprovodu Mons. Jana Peňáze navštívíme poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, areál žďárského zámku (bývalý cisterciácký klášter) a baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše, kde bude sloužena mše svatá.
Odkaz na poutní místo zde: https://www.zelena-hora.cz

Druhým místem zájezdu bude památník sv. Zdislavy v Křižanově, kde nám podá výklad paní Nila Vodičková (iniciátorka výstavby plastiky).

Cena zájezdu je 500,- Kč dospělí, 300,- Kč děti a studenti. Částka zahrnuje dopravu a oběd.

Přihlašování je možné nejpozději do 22.4.2018 na infocentru Velehrad.
tel.: 571 110 538 nebo: info@velehradinfo.cz


Pouť moravských Matic

Matice zašovská zve na 5. POUŤ MORAVSKÝCH MATIC, která se bude konat v neděli 15.4.2018              v Zašové. V minulém roce byla hostitelem Matice velehradská. Letošní pouť organizuje                      Matice zašovská spolu s Maticí radhošťskou.

Kdo z Vás by měl zájem se pouti individuálně zúčastnit, ať se přihlásí kvůli zajištění obědu nejpozději do 25. března 2018 na: info@maticevelehradska.cz nebo na tel.: 733 742 404

Program:

10.30 mše svatá v chrámu Navštívení P. Marie (Mons. Jan Peňáz)
11.30 seznámení s historií poutního místa a pamětihodnostmi kostela
12.00 společná modlitba Anděl Páně
12.10 prohlídka areálu trinitářského kláštera a následně přesun do blízkého kulturního domu
13.00 přivítání poutníků starostou obce, oběd pro předem přihlášené členy matic
14.00 představení Matice zašovské a radhošťské
14.15 seznámení s historií trinitářského řádu - výklad s promítáním
14.30 církevní turistika - prezentace zajímavých míst v okolí
14.45 představení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
15.00 odpolední káva a beseda

Na závěr společná návštěva přírodního poutního areálu s pramenem vody.

www.maticezasovska.cz


Mysterium světla 11. 3. 2018

Matice velehradská zve na postní představení Divadla Víti Marčíka Mysterium světla. Divadlo proběhne v neděli 11. března 2018 od 16.30 hodin v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Jedná se o zcela nové zpracování. Základem textu jsou pašije podle Jana a mysterium vzkříšení. Představení je určeno široké veřejnosti od 12 let.

Vstupné 60,- Kč, děti do 10 let zdarma.


Zimní pouť a Valná hromada 11. 2. 2018

Zimní pouť ke 1149. výročí úmrtí sv. Cyrila proběhne v neděli 11.2.2018. Hlavním celebrantem mše svaté v 10:00 hodin bude otec biskup Antonín Basler.

Valná hromada Matice velehradské se bude konat 11.2.2018 od 13:00 hodin v Zimním sále Stojanova gymnázia.

6. 2. 2018 - spuštěn nový web, původní web můžete spustit zde